error: no space left on this device

Summary In this post, one of the well known (-open to discuss :)-) error of “No space left on device” which is caused due to Docker will be solved with different approaches. Note: “No space left on device” error can be caused due to any other reason than docker itself. Hence, it would be nice to make sure that the error is caused due to docker volumes. You can check whether it is caused due to docker volumes or not by following steps over here...

May 18, 2020 · 6 min · mrturkmen

elasticsearch: performans artırımı

Giriş Elasticsearch üzerinde büyük boyuttaki verileri hızlı bir şekilde işlemek çaba gerektiren işlerden biridir. Bu yazıda bir çalışma esnasında yapılan elasticsearch performans iyileştirmelerini ve nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu iyileştirme işlemlerinin nasıl yapıldığına geçmeden once elasticsearch mimarisinde bulunan bazı bileşenlerden bahsetmekte yarar var. Cluster : Elasticsearch bir veya birden fazla bilgisayarda entegre şekilde çalışabilir ve bu elasticsearch ün çalıştığı makinelere NODE denir. Cluster (Küme) ise bu node’ların oluşturduğu gruba verilen yapıya denir....

February 17, 2019 · 6 min · mrturkmen

vim

Özet Terminal üzerinden kullanılan en meşhur yazı düzenleme programı VIM hakkında komutlar ve bazı kullanışlı linux komutları Script nasıl yazılır. Dosya oluşturulur ve dosyanın başına terminalin yolu eklenir #!/bin/bash terminal komutlarını bu yolun altına yazınız. daha sonra dosyanın iznini ayarlayınız. chmod +x dosya_ismi terminal scriptini şu şekilde çalıştırılabilirsiniz. ./dosya_ismi örnek bash scripti !/bin/bash echo "Adınzı giriniz: " read isim echo "Sifrenizi giriniz" read sifre if [[ ( $isim == "admin" && $sifre == "random" ) ]]; then echo "Başarılı" else echo "Başarısız" fi VIM Birden fazla dosya üzerinde çalışmak $ vim *....

January 11, 2019 · 7 min · mrturkmen

debian: terminal/komut

Özet: Bu yazıda linux ortamına biraz daha giriş yaparak, linux ortamında bulunan komutlar hakkında kısa bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Giriş Neden Linux ? Birden fazla işlemi aynı anda kolay şekilde yapmanızı sağlar Uzaktan işlemlerinizi halletmede büyük kolaylık sağlar Birden fazla kullanıcı aynı sunucuya erişebilir Terminale, bir sistem üzerinde olan kaynaklara birden fazla erişim mümkündür Arayüz olan sistemlere göre daha performanslı, Bedava , Güncel Temeller Bu bilgilendirme dosyası için not Bütün komutlar büyük ve küçük harfe duyarlıdır....

January 10, 2019 · 8 min · mrturkmen

debian: cp/reboot komuları

Özet: Bu kısa yazımızda linux bilgisayarlarının terminali üzerinden yapabileceğiniz basit işlemlere dair bilgiler verilecektir. Linux tabanlı sunucularda/bilgisayarda terminal üzerinden kopyalama Kopyalama işlemi “cp” komutu ile yapılmaktadır, bu komuta ait format aşağıdaki gibi özetlenebilir. cp [parametreler] [kopyalanacak-dosya] [kopyalanmasi-hedeflenen-yer] Bu komutun kullanımına örnek verelim, kopyalanacak dizin ve kopyalanması gereken dosya ; Kopyalanacak dizin : /home/geek/Masaustu/ Kopyalanacak dosya : /home/geek/Dokumanlar/resim.png Bu durumda komut : (* Dizinlere ve dosyalara erişim hakkına sahip olduğunuzdan emin olunuz)...

January 9, 2019 · 2 min · mrturkmen