Özet:

Bu kısa yazımızda linux bilgisayarlarının terminali üzerinden yapabileceğiniz basit işlemlere dair bilgiler verilecektir.

Linux tabanlı sunucularda/bilgisayarda terminal üzerinden kopyalama

Kopyalama işlemi “cp” komutu ile yapılmaktadır, bu komuta ait format aşağıdaki gibi özetlenebilir.


 cp [parametreler] [kopyalanacak-dosya] [kopyalanmasi-hedeflenen-yer] 

Bu komutun kullanımına örnek verelim, kopyalanacak dizin ve kopyalanması gereken dosya ;

Kopyalanacak dizin : /home/geek/Masaustu/

Kopyalanacak dosya : /home/geek/Dokumanlar/resim.png

Bu durumda komut : (* Dizinlere ve dosyalara erişim hakkına sahip olduğunuzdan emin olunuz)


cp /home/geek/Dokumanlar/resim.png /home/geek/Masaustu/

Eğer bir dizin içerisindeki bütün dosyalar kopyalanması planlanıyor ise -R parametresi kullanılması gerekmektedir. Diyelim ki bir dizin içerisinde 1.png, 2.png, 3.png … 12.png gibi dosyalar var ise ve bu dizinin adı “resimler” ise, resimler dizisi istenilen diziye aşağıdaki komut yardımı ile kopyalanabilir.


 cp -R /home/geek/Dokumanlar/resimler /home/geek/Masaustu/

Bu kısımda bütün veri hedeflenen dizine aktarılmaktadır.

cp komutuna ait bazı parametreler ve onların kısa açıklamaları:

-R : verilen dizindeki bütün dosyaları hedeflenen dizine kopyalamak için gereklidir.

-p : kopyalama yaparken dosyaya ait olan, oluşturulma, değiştirme, sahiplik bilgilerini değiştirmeden onlar ile birlikte kopyalamak için gereklidir.

Terminal üzerinden yeniden başlatma

Linux terminali üzerinden bir sunucuyu yeniden başlatmak veya kapatmak için gerekli olan komutlar şu şekilde özetlenebilir. Bu komutların çalışması için sunucu üzerinde yönetici (root) yetkilerine sahip olmalısınız.

Yeniden başlatmak için


reboot

Bu kısımda "Permission denied" veya buna benzer bir izin reddedildi mesajı aldığınızda aynı komutu sudo eki koyarak denemelisiniz, yönetici yetkisi olmadığı durumda bu tür mesajları alırsınız.


sudo reboot

Bu komut bazen her linux dağılımı için geçerli olmayabilir bu durumda aşağıda verilen komut reboot komutuna alternatif olarak verilebilir. (* Bu komut MacOS bilgisayarlar içinde kullanılabilir, MacOS işletim sistemleri Hybrid bir yapıya sahip olduğundan dolayı Unix çekirdeği içermektedir.)

 shutdown -r now 

"shutdown" komutunda isterseniz bekleme süresi ekleyebilirsiniz böylece sunucu veya bilgisayar, belirlenen bekleme süresi sonunda verdiğiniz komutu uygulayacaktır.

 shutdown -r +30

30 dk sonrasında sunucu yeniden başlatılacaktır, benzer şekilde dk belirlemektense, istediğiniz saatte bu işlemi yapmak isterseniz, istediğiniz saati aşağıdaki formatta ayarlanabilir.

 shutdown -r 19:30

Sunucu, saat 19:30 da yeniden başlatılmaya ayarlanmıştır.

"shutdown" komutuna ait bazı parametreler ve açıklamaları şu şekilde özetlenebilir.

-r : sunucuya yeniden başlatma sinyalini vermesi için gereklidir.

-k : sunucuya bağlı olan fakat yönetici yetkisinde erişmemiş kişileri sunucudan atar.