vim

Özet Terminal üzerinden kullanılan en meşhur yazı düzenleme programı VIM hakkında komutlar ve bazı kullanışlı linux komutları Script nasıl yazılır. Dosya oluşturulur ve dosyanın başına terminalin yolu eklenir #!/bin/bash terminal komutlarını bu yolun altına yazınız. daha sonra dosyanın iznini ayarlayınız. chmod +x dosya_ismi terminal scriptini şu şekilde çalıştırılabilirsiniz. ./dosya_ismi örnek bash scripti !/bin/bash echo "Adınzı giriniz: " read isim echo "Sifrenizi giriniz" read sifre if [[ ( $isim == "admin" && $sifre == "random" ) ]]; then echo "Başarılı" else echo "Başarısız" fi VIM Birden fazla dosya üzerinde çalışmak $ vim *....

January 11, 2019 · 7 min · mrturkmen